Pēcpārdošanas serviss

Pēcpārdošanas serviss

Garantijas laiks ir 12 mēneši no nodošanas ekspluatācijā pieņemšanas dienas. Turklāt mēs piegādājam 1 gada garantiju un mūža bezmaksas tehnisko vadību un apmācību.

Mēs garantējam apkopes laiku ne vairāk kā 7 darba dienas un atbildes laiku 3 stundu laikā.

Mēs izveidojam instrumentu apkalpošanas profilu klientiem, lai reģistrētu produktu apkalpošanas un uzturēšanas nosacījumus.

Pēc instrumentu darbības uzsākšanas mēs maksāsim papildu pasākumus, lai apkopotu apkalpošanas nosacījumus.