Pēcpārdošanas serviss

Pēcpārdošanas serviss

Garantijas laiks ir 12 mēneši no nodošanas ekspluatācijā pieņemšanas datuma.Turklāt mēs piedāvājam 1 gada garantiju un bezmaksas tehnisko vadību un apmācību mūža garumā.

Mēs garantējam apkopes laiku ne vairāk kā 7 darba dienas un atbildes laiku 3 stundu laikā.

Mēs saviem klientiem veidojam instrumentu servisa profilu, lai reģistrētu produkta apkalpošanas un apkopes nosacījumus.

Pēc instrumentu apkalpošanas sākšanas mēs maksāsim pēcpārbaudes, lai apkopotu apkalpošanas nosacījumus.