Digitālais atlikušā hlora sensors

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D digitālais hlora atlikuma sensors

    Nemainīga sprieguma principa elektrodu izmanto hlora vai hipohlorskābes atlikuma mērīšanai ūdenī. Pastāvīgā sprieguma mērīšanas metode ir stabila potenciāla uzturēšana elektroda mērīšanas galā, un dažādi izmērītie komponenti šajā potenciālā rada atšķirīgu strāvas intensitāti. Tas sastāv no diviem platīna elektrodiem un atskaites elektroda, lai izveidotu mikro strāvas mērīšanas sistēmu. Tiks patērēts hlora vai hipohlorskābes atlikums ūdens paraugā, kas plūst caur mērelektrodu. Tādēļ mērīšanas laikā ūdens paraugs jātur nepārtraukti plūst caur mērīšanas elektrodu.